Växjö har en attraktiv bostadsmarknad

Replik från Rene Jaramillo (M) och Tomas Jansson (M) på Malin Laubers insändare ”En bostad är en mänsklig rättighet”.

Malin Lauber, socialdemokratiskt kommunalråd, skriver i VXOnews att en bostad är en mänsklig rättighet och sätter det i relation till bostadsmarknaden i Växjö. Med det påståendet vill hon antyda att vi kränker denna? Samtidigt påstår hon att det minskar kommunens attraktivitet.

Här ska vi redovisa hur det ser ut i realiteten i Växjö;

Sedan försäljningen 2016 har Växjöbostäder byggt cirka 700 lägenheter och mer än 300 nya bostäder är på gång att byggas av bolaget. Växjöbostäder kommer att ha mer än 9200 bostäder år 2022. Allmännyttan är stark i Växjö.

De lägenheter som Växjöbostäder sålde har inte försvunnit från bostadsmarknaden, istället har nya aktörer etablerat sig i Växjö, som också har byggt lägenheter och bidragit till ett större utbud av bostäder. Dessutom har vi sett flera projekt som varit avsedda för bostadsrätter som har omvandlats till hyresrätter under byggnationstiden. Slutsatsen är inte att det har blivit svårt att hitta en bostad, utan att nu finns dessa bostäder inte enbart i den kommunala bostadskön. Nu finns dessa och andra bostäder bland annat på sajten Boplats Sverige, där flera fastighetsägare finns, inklusive Växjöbostäder. Dessutom har respektive hyresvärd sina egna lösningar. Att dra slutsatser som Malin Lauber gör genom att koppla detta till mänskliga rättigheter är oseriöst och man hade önskat en högre nivå av ett kommunalråd.

Med försäljningen ville Växjöbostäder kunna betala av lån och bygga mer, vilket vi också har gjort, samtidigt som vi även har renoverat befintligt bestånd och verkligen satsat på att förbättra miljön och genomföra klimatåtgärder.

I en attraktiv kommun behövs en mångfald av bostäder, en mångfald av aktörer och byggnation. Allt detta finns i Växjö. Det om något betyder att vi är en attraktiv kommun, vilket kommunalrådet borde vara stolt över. Hit vill människor flytta. Här bygger både allmännyttan och det privata. Se bara till andra socialdemokratiskt styrda kommuner, där är detta inte så vanligt. Medan vi satsar på en stark allmännytta som har tillräckligt med resurser för att renovera, genomföra klimatåtgärder, jobba med bostadssociala frågor och bygga nytt väljer socialdemokratiskt styrda kommuner att riva. Är det den politiken som Malin Lauber föreslår för Växjös allmännytta? Eller tycker Malin Lauber att partikollegorna gör fel?

Rene Jaramillo (M), ordförande Växjöbostäder

Tomas Jansson (M), suppleant Växjöbostäder