Jag tror på Araby

Nu är det klart att vi ska bygga i Araby. Det blir nya hyresrätter och annan upplåtelseform, ägarlägenheter.

Några fakta om projekten:

– 116 lägenheter totalt, tre huskroppar där två är hyresrätter (8 våningar) och ett till en annan upplåtelseform (5 eller 6 våningar)

– De husen ska byggas på grusplanen som finns idag på platsen och bakom Tallgården.

– Totalentreprenören är Dynacom, de ansvarar för bygglovet. Om allt går som det ska planerar vi att projektet sätter igång 2021. Intressant att notera att vi hade sju olika bolag som var med i upphandlingsprocessen. På de sista projekten som vi har haft har det varit en eller två som max.

– Hyrköpsmodellen ska vi pröva. Det innebär att den som vill köpa men kanske inte har kapitalet just nu har tid att bygga upp det. Kanske hjälper det dem som vill fundera lite till eller kan det vara ett sätt att hjälpa dem som går in i bostadsmarknaden för första gången.

– Genomsnittshyran ligger på 1675:- per kvadratmeter. Vi kommer att jobba för att få investeringsstöd, vi räknar med att vi har alla förutsättningar för det.

– Byggs enligt nationella krav, förutom energikravet, där gäller 55 kWh/m2 

Vi satsar också på att utveckla våra mötetsplatser där Tallgården ingår. Vi ser stora möjligheter att utveckla Tallgården ger därmed förutsättningar till att skapa ett aktivt boende, då denna mötesplats bidrar med ett rikt utbud av aktiviteter. Här kan göras något riktigt bra för seniorerna till exempel!

Jag tror att Växjöbostäder kan göra något väldigt bra här och att detta kan ge positiva effekter för området. Viktigt för mig att markera är att man bygger inte staden för stunden utan för minst 30 år framåt och jag tror att vi kan bidra till en bra utveckling av denna stadsdel. Vårt engagemang för Araby har märkts tydligt genom de renoveringar vi genomfört i området där Alabastern är ett tydligt exempel. Vi tar ansvar som fastighetsägare, vilket exempelvis Socialdemokraterna i Alvesta inte gör, de väljer att riva istället!

Jag tror på våra projekt, jag tror på vår moderata politik och jag tror på att den stora majoritet människor som bor i området,  som sköter sig och tar sitt ansvar också ska och vill vara med på denna resan!