Vi tar sophantering på allvar

I Smålandsposten den 28/7 beskrivs problematiken kring miljöhus i Växjöbostäders bestånd. Jag har full förståelse för våra hyresgästers frustration kring miljöhusen i våra områden, som många gånger handlar om människors beteende. Jag vill här beskriva lite av det som bolaget har tagit initiativ till och vilka insatser som bolaget arbetar med för att hantera denna problematik.

• Sophantering i miljöhusen. Det stora bekymret här är människors beteende. Vi arbetar hårt med att städa upp i soprummen, och vi har ett avtal med företaget som sköter soprummen, som kallas funktionsupphandling det innebär att vi upphandlar en viss servicenivå, och vi betalar inte för antalet insatser de genomför, utan för att hålla en hög standard i våra soprum.  Vi är medvetna om problemet, men kan inte ha människor på plats som vakter hela tiden. Det har hänt att soprummen har varit städade och rena och bara fem minuter senare har de fyllts på igen med saker som inte hör hemma i soprummen, och känslan blir att det alltid är stökigt.

• För en tid sedan gav vi uppdraget att vi ska installera kameror i soprummen. Det är tyvärr så att byråkrati och gällande regelverk har försenat det arbetet, men som artikeln skriver så är vi nu på gång med det. Vi arbetar även med sensorer för att identifiera när sopkärlen blir fulla, så att de snabbare kan tömmas. Vi har även ett system med taggar, där vi kan se vem som har använt soprummen och tvättstugorna vid olika tillfällen. Vid de tillfällen då vi kan identifiera vem som har skräpat ner har vi rutiner för sanktioner. När sopor kan spåras till specifik hyresgäst tar vi kontakt och hyresgästen får betala en avgift för det felaktiga beteendet.

• Vi arbetar med förebyggande insatser, kampanjer och trygghetsvärdar i våra områden för att öka tryggheten och trivseln. Detta gör vi på flera olika sätt och det är ett prioriterat arbete i Växjöbostäder, där vi även samverkar med andra bostadsbolag, liksom med polisen och Växjö kommun.

• Informationsaktiviteter och utbildning kring avfallshantering – som artikeln nämner har vi arbetat med miljöhjältarna under sommaren.

• Skyltning/uppmärkning ses över.

• Punktinsatser med information och dörrknackning i vissa områden.

• Vi för just nu en diskussion i bolaget kring hur framtidens miljöhus, gemensamma utrymmen och den fysiska miljön ska utformas för att bäst kunna motverka denna problematik.

Som ordförande i Växjöbostäder har jag varit på besök i våra olika områden, jag har träffat hyresgäster, jag följer våra medarbetares jobb och har sett problematiken som finns. Jag får mail och telefonsamtal från hyresgäster som vittnar om situationen. Jag har god kunskap om hur vi arbetar i våra områden, och hur situationen är. Vissa områden är mer utsatta än andra, men det är ingen tvekan om att dessa frågor står högt på agendan för bolaget, för styrelsen och för vår personal som jobbar i områdena.

Tyvärr är det många gånger en fråga om mänskligt beteende, och att människor inte respekterar och tar ansvar för de gemensamma ytorna. Det som vi alltid ber och rekommenderar våra hyresgäster är att alltid anmäla. På det sättet kan vi följa ärendet från början till slut och se om och var det brister i hanteringen. Om det handlar om skötsel ska det alltid anmälas till Växjöbostäder, och om det är kriminellt beteende ska det alltid anmälas till polisen. På det sättet kan vi synliggöra problemet och sätta in rätt insatser.

Rene Jaramillo, Ordförande i Växjöbostäder.