Vilken framtid har den regionala utvecklingspolitiken i EU?

Vilken framtid har den regionala utvecklingspolitiken i EU?
Debatten om EUs framtida regionalpolitik var på agendan när den årliga SveReg konferensen arrangerades i Bryssel den 20-21 juni. SveReg är ett Brysselnätverk för de svenska stads- och regionkontoren och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och konferensen arrangerades tillsammans med Europeiska regionkommittén och Cohesion Alliance.

Som ordförande i den regionala utvecklingsnämnden var jag med på konferensen, tillsammans med Robert Olesen (S), Cecilia Birgersson och Felicia Arpzell som arbetar med regional utveckling i Region Kronoberg.

Det var två otroligt intressanta dagar som gav nya perspektiv på framtidens EU.

Jag hade förmånen att vara inbjuden i en paneldiskussion för att ge mina reflektioner:

✅ EU bildades efter två världskrig, i ett extremt polariserat och skadat Europa och unionen bidrog till enighet och utveckling! EU är ett lyckat projekt som lett till fred, fri marknad, fri rörlighet. Nu måste vi tillbaka till rötterna. Vi kan lyckas motverka de utmaningar vi nu lever i genom fortsatt gemenskap och samarbete. Det är med samverkan och samarbete som vi har byggt upp ett bättre Europa, det handlar inte om en kamp mellan regionerna eller länderna. Det handlar om hur vi hittar vägar framåt. I tiden där nationalismen, protektionism och där många vill vara introverta måste vi komma tillbaka till de värderingar som gjorde detta projekt lyckat och bra för många. Nationalism, protektionism och egoism är inte svaret!

✅ Vi står mitt i enormt utmanande tider, en krissituation på så många sätt. Klimatet, ekonomin, säkerheten, demografin, digitaliseringsrevolutionen är alla faktorer som påverkar oss negativt just nu. Nya och komplexa utmaningar, men vi kan inte fastna i att bara konstatera eller beskriva, vi behöver visioner och en klar plan. Ledarskap behövs. Självklart måste vi ifrågasätta det som vi har gjort och hur vi jobbar med sammanhållningspolitiken. Hur använder vi våra resurser på bästa sätt? Vi kan inte vara rädda för de nya utmaningarna. Självklart måste vi vara förberedda för att prata om frågor som är viktiga, som omställning, klimat, demografi och framförallt försvar och säkerhet.

✅ Vilken roll spelar regionerna i Sverige? Är de legitima instanser för staten? Inte ens i Sverige har regionerna en klar och tydlig roll i vårt system. Hur mycket engagemang finns i våra regioner när det gäller att jobba med EU frågor? Vi regionpolitiker måste jobba för att öka legitimiteten och lyfta regionerna som en viktig del i demokratin och de olika styrnivåerna i Sverige.

Mer enighet, mer samarbete är den enda lösningen. Men för det krävs politiker som vågar leda, som har visioner och som kan se den stora bilden och inte bara fokusera på vad som är bäst för stunden. Det var mitt budskap idag och det är mitt budskap ständigt i politiken. Jag tror på EU och jag tror på en positiv framtid, trots de svåra tider vi lever i.