Vi blickar framåt mot Kronoberg 2035!

Igår samlades ett 60-tal aktörer på Rådmannen i Alvesta för att ta nästa steg i målbilden för den regionala utvecklingsstrategin i Kronoberg 2035.

I mitt inledande välkomnande ville jag betona vikten av att vandra vägen framåt tillsammans, och att Kronoberg har alla förutsättningar att fortsätta utvecklas och göra den gröna omställning som krävs för att vi ska nå till den önskade framtiden i Kronoberg. Trots de bekymmer vi har idag kan vi inte fastna i nuläget, utan vi måste förbereda oss på de goda tiderna, när konjunkturen vänder. Det är precis det vi gör när vi blickar framåt mot Kronoberg 2035!

Under förmiddagen hade vi förmånen att lyssna på John Holmberg, professor i Fysisk resursteori vid Chalmers och UNESCO-professur, expert på Agenda 2030. Att höra John belysa just det som jag lyfte i budgetfullmäktige häromdagen stärkte mig i att vi är på precis rätt väg- vi måste se på framtiden med optimism och inse att det är vi som bygger framtiden – och den är positiv! Vi får inte fastna i dystopiska framtidsbilder och låta kriser och utmaningar prägla vårt arbete.

Vi är tacksamma att vi haft så goda dialoger under året med kommuner och andra aktörer, vilket har lett oss fram till denna dag då målbilden presenteras och finjusteras och uppslutningen idag visade på bredd och representation!

Nu reser jag mot Bryssel, först för en ledig helg hos min farbror och hans familj, men sedan för att medverka på en konferens om EUs framtida regionalpolitik ur ett europeiskt perspektiv. Det hänger så väl ihop med det arbete vi just nu gör med den regionala utvecklingsstrategin och vi har allt att vinna på att stärka vår roll som en viktig regional aktör i EU och sätta Kronoberg, våra invånare och vårt näringsliv på kartan!

Tack alla för en riktigt bra dag!!