Vilken plats är den bästa? Fakta är på plats!

Det nya sjukhuset är ett ämne som skapar diskussion. Det är många som har lyft fram massor av olika perspektiv under resans gång, men nu kommer riktiga fakta fram som Mikael Johansson presenterade idag (5/1-22) vid en presskonferens.

Den 10 januari ska ett seminarium genomföras digitalt där all information kommer att redovisas till förtroendevalda, men då också medborgare kan gå in och titta på presentationen. I sann demokratiskt anda vill vi att alla ska känna sig välkomna och med möjlighet att ta del av informationen på ett tillgängligt sätt.

För min del finns det inga tveksamheter kring behovet av ett nytt och modernt sjukhus som kan ge oss möjlighet att förbättra vården rejält och som vanligt med kronobergarna i fokus.

Utredningen konstaterar att det går att bygga inte bara i Räppe, utan även på den befintliga platsen. Men den stora skillnaden i att bygga på befintlig plats gör att processen blir klar 2045-2050, att jämföra med Räppe som skulle vara klart 2029.

Det nya sjukhuset innebär fyra viktiga perspektiv:

1. Patienter: vi måste ha som mål att leverera den bästa möjliga vården för Kronobergarna. Det innebär inte bara ett nytt hus, utan kvaliteten i innehållet är viktigt!

2. Personalen: Personalen är central i det hela. Vi måste ge förutsättningar för våra medarbetare att leverera den riktigt kvalitativa vården, och de måste må bra på arbetsplatsen.

3. Logistiken i huset: Här handlar det om den interna logistiken i husen där infrastrukturen måste vara logisk, där flödena ska ge möjlighet att öka effektiviteten i det samarbete som måste finnas mellan de olika avdelningarna.

4. Logistiken i området: att förbättra tillgänglighet till sjukhuset från olika delar av länet för patienterna. Att ambulanserna får det bättre och att det kommer finnas en helikopterplatta är ett stort plus.

Viktigt är det att se på helheten när ett sådant stort projekt genomförs, men självklart är det viktigt att inte se utvecklingen av staden som status quo. Man måste inse att staden växer, förändras och att bygga staden handlar om att se 30-50 år framåt. Att välja en ny plats skapar nya möjligheter, inte bara på den nya platsen, utan även på den befintliga. Tänk bara på utvecklingsmöjligheterna i ett sådant område, så centralt, så strategiskt, så speciellt!

Ekonomin är relevant och central i diskussionen. Jag är beredd att satsa medborgarnas skattepengar, men självklart inte till vilket pris som helst. Vi måste ha stora ambitioner när det gäller vården, men vi kan inte äventyra ekonomin. Att höja skatten kan inte vara ett alternativ. Jag har redan sagt i det interna arbetet att vi i Kronoberg redan har höjt skatten, och argumenten där var att vi hade stora infrastrukturfrågor framför oss. Vi kan inte glömma det! Nu är vi här. Nu konstaterar jag att skillnaden mellan de två alternativen är ca 200 miljoner. Inte så stora skillnader med tanke på de summor vi pratar om totalt.

Några har också pratat om att vi måste diskutera om den så kallade Nära vården först, och nu kan vi konstatera att den delen är på plats. Det politiska programmet har redan varit uppe för beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden. En handlingsplan ska också arbetas fram. Kanske har den delen inte tagit så stor del i debatten, men arbetet har gjorts!

Nu ska jag gå igenom underlaget på riktigt. Jag ska läsa det, bygga upp min egen uppfattning och sedan diskutera med gruppen. Tillsammans i den moderata gruppen ska vi komma till en gemensam ståndpunkt, där Kronobergarna och vårdens framtid ska vara i centrum!

>> Underlagen för hela ärendet kan du hitta här