En spännande tid framför oss!

Från den första januari 2023 kommer det nya bolaget i Växjö bildas, Vidingehem, som är en fusion mellan Växjöbostäder och Vidingehem (Växjöbostäders organisationsnummer med Vidingehem som namn). Det innebär att bolagen kommer att ha en ny VD. Denna VD kommer att ha samma roll i de befintliga bolagen. Idag hade vi styrelsemöte där vi fattade beslutet.

Idag säger vi officiellt välkommen till Catharina Rydberg Lilja som ny VD för Växjöbostäder. Beslutet är nu fattat i Växjöbostäders styrelse.

Jag har redan fått möjligheten att träffa Catharina och jag är säker på att det kommer att bli ett spännande resa för henne och alla som jobbar inom Växjöbostäder. Catharina har en imponerande bakgrund som kommer att bidra till bolagets utveckling.

Jag ser fram emot ett starkt samarbete för att fortsätta utveckla Växjös allmännytta där Catharina kommer att ha en central roll. Det är alltid positivt att en person som kommer utanför organisationen och Växjö kommun kan bidra med att se saker och ting från andra perspektiv, och utmana tankarna, idéer, processer, etc som vi har haft. Man kan aldrig vara rädd att utmana sig själv!!

Självklart vill jag också lämna några ord till Maria Säterdal som slutar hos oss nu den sista januari.

Jag har jobbat tre år med Maria, och kan bekräfta hennes engagemang, professionalism och lojalitet med bolaget och Växjö kommunkoncern.

Maria ledde under sin tid som VD det operativa arbetet med de olika uppdrag och mål som bestämts i styrelsen och av kommunfullmäktige.

Att bygga nytt, jobba med renoveringar i bolagets befintliga bestånd, prioritera miljöfrågorna, driva digitaliseringsarbetet och förstärka ekonomin har varit viktiga delar i hennes arbete, och jag som ordförande i bolaget är tacksam för resultatet som vi har visat under hennes ledning. Det är ett stort jobb som alla medarbetare i bolaget har bidragit till och Maria har varit en viktig del i den processen och utvecklingen av bolaget.

Nu går vi in i en ny process när det gäller allmännyttan i Växjö och Maria kommer att gå nya vägar och ta sig an nya utmaningar. Maria har kunskaper, erfarenhet och ambitionen för att lyckas med det.