Vilken start på dagen!

Kanonbra start på dagen med Ljungby Business Arena på Hotell Terraza som alltid levererar!

Idag hade jag äran att komma till ett frukostmöte som anordnades av Ljungby Business Arena. Att träffa företagare, myndigheter, Ryssbygymnasiet och det starka civilsamhället är fantastisk!

Bra dialog och information präglade morgonen. Informationen om den kraft som finns i Ryssby var imponerande, allt det som görs för att stärka service och attraktiviteten i orten är otroligt viktigt. Samverkan och utveckling var ledorden. Det är ett viktigt arbete, inte bara för Ryssby eller Ljungby, utan för hela regionens attraktivitet! Ett bra exempel som lyftes fram var när Inge och Martin från Ryssby Företagsklubb presenterade deras arbete med marknadsföringsprojektet ”Ryssby – I hjärtat av Kronoberg”

Ryssbygymnasiet presenterade också en stark information… Det är ett viktigt jobb som görs för kompetensförsörjning i länet. Roligt att höra att det finns tryck på programmen och att den fina satsningen på nya lägenheter för studenterna snart är i hamn!

För min del handlade det om att redovisa det arbete som görs på regional nivå när det gäller samverkan mellan de olika aktörerna och hur vi i regionen kan vara en hjälp på vägen för att realisera de olika insatser som görs på kommunerna, hos näringslivet och i det civila samhället. Kompetensförsörjning är en stor fråga i regionen, som påverkar inte bara näringslivet, utan också den offentliga sektorn. Vi jobbar medvetet och fokuserat för att tillgodose på kort och lång sikt de behov som finns.

I Ljungby har vi i den regionala utvecklingsnämnden satsat för att vara med i den fina samverkan och samarbete som finns på Veras innovation center, Industrinatten och jobbcirkus!

På bilden förutom mig själv, Inge Svensson och Martin Östberg från Ryssby Företagsklubb samt Johan Barrdahl, VD på Ryssbygymnasiet.