Alliansen

I torsdags och fredags träffades vi i Alliansen för två intensiva dagar där vi pratade om Regionens olika verksamheter. Alla ordföranden presenterade sina verksamheter där dialogen mellan oss var en viktig del i det hela. Möjligheterna som gavs till alla att lämna idéer, förslag och synpunkter är ett bra arbetssätt för att kunna fortsätta driva fram regionens politik.

Självklart diskuterade vi den situation som alla upplever i regionen, med några delar i verksamheten som inte fungerar 100 %, utmaningar inom bemanningen, hyrpersonal och ekonomin. Inte enkelt, men vi är övertygade att genom ödmjukhet, lyhördhet och med ett ledarskap som ska vara inkluderande i kombination med en bättre kommunikation såväl internt som externt, kan vi hitta vägarna framåt.

Vi står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjning, attraktiviteten i viktiga yrken i vården, ekonomin och investeringar som måste genomföras, men också analyseras för att kunna hamna rätt. Så kan vi säkerställa att vi kommer att använda varje skattekrona på bästa möjliga sätt.

Inom den regionala utvecklingsnämnden har vi ett starkt lag där ni gärna kan ta kontakt med: Bo Frank (M), Ingemar Swalander (M), Anna Johansson (C), Patrik Åkesson (KD), Maria Grand (L), Bengt Germundsson (KD), Thomas Karlsson (M) och Michael Färdig (L). Kompetensförsörjning, tillväxt, innovation, attraktivitet på landsbygden och en starkare näringsliv står på agendan i vår politik.