Anna Kinberg Batra: ”Sverige behöver fler reformer och ökad initiativkraft”

Jag lyssnade på Anna Kinberg Batras tal som hon höll på Sverigedagen… Jag kände mig så representerad. Buskapet var klart och tydligt!
Anna presenterade nya förslag…

”Sverige är ett av världens bästa länder, men mer behöver göras för att vi ska fortsätta vara det. Vi behöver ha bättre svar och lösningar på dagens samhällsproblem.”

Här kan ni lyssna på talet i sin helhet!