Visst har Anna Kinberg Batra och M idéer och politik!

I fredagens Smålandsposten läser jag en väldigt märklig ledarsida. Texten inleds med att kritisera det politiska system vi har idag med en representativ valdemokrati, och utmålar Sveriges politiska system som en utopi, där medborgarnas inflytande begränsar sig till att rösta en gång vart fjärde år i allmänna val. Jag har svårt att förstå ledarsidans kritik, och undrar om det handlar mer om att fylla ut texten i en fattig ledartext än att verkligen analysera och debattera kring vårt system. Vårt demokratiska system har bevisligen fungerat väl, Sverige är ett land med högt valdeltagande, men även med ett system som gör det möjligt för medborgarna att delta i den demokratiska processen även mellan valen. Genom politiskt engagemang på lokal, regional och nationell nivå, men även genom engagemang i föreningsliv och intressegrupper kan den ”vanlige” medborgaren utöva inflytande långt mer än bara vid val vart fjärde år. Ledarsidans påstående att ”För den samhällsengagerade men desillusionerade demokraten återstår att välja av det utbud som erbjuds” kunde inte vara mer felaktigt. Självklart är det viktigt med en vital och levande diskussion kring den demokratiska processen, men gärna då med lite mer konstruktiv kritik och förslag på alternativ.

Vidare går ledarsidan in på att kritisera moderaterna, och framför allt Anna Kinberg Batra och hennes hållning när det gäller lagstiftning kring att motverka att svenskar ansluter sig till IS och andra terrororganisationer. Mellan ledarsidans rader kan en förstå att de gärna hade sett hårda tag och strängare straff. Det är en enkel lösning, men inte en optimal sådan, inte heller den enda. Vi måste förstå att det är väldigt komplexa frågor som vi måste hantera på rätt sätt, så att de inte får motsatt effekt. Min tolkning av Anna Kinberg Batras beskrivning av de som värvas till krig som ”offer” är att de är offer för vårt misslyckade samhälle, där inte alla tar del av de värderingar som gjort att vårt samhälle har kunna växa fram på ett civiliserat sätt. Sverige, och Europa, har misslyckats med att erbjuda ungdomar en möjlighet till utveckling i deras nya samhälle. Genom att inte lyckas inkludera en hel generation som en del i vår gemenskap, och erbjuda en reell möjlighet till delaktighet ökar vi risken för dessa ungdomar att vända sig emot samhället, och i extremfallet ansluta sig till terrororganisationer.

Det finns en fara i att högljutt efterlysa hårdare tag. Det finns en fara i att generalisera och ställa grupper mot varandra. Vi riskerar att hamna i en situation som inte är bra för öppenhet och demokrati. I sitt tal på Sverigedagen i helgen sa Anna Kinberg Batra följande:

Vi kan aldrig ta öppenheten för given, den behöver vinnas varje dag, för varje generation. Det är inte 1939, men 2015 har börjat skrämmande (…) Just därför får vi aldrig låta dem som sprider hat vinna. Som alltid, i sådana här situationer, finns det dem som vill utnyttja en tragedi efter sin egen agenda. Vissa har redan börjat göra det extremisterna vill, att vi ska ställa grupper mot varandra och peka ut miljontals människor som kollektivt ansvariga för enskilda terroristers handlingar.

Ledarsidan anklagar oppositionen för att vara tyst i dessa frågor och vara naiv inför problematiken. Jag ser något helt annat. Jag ser ett parti som förstår komplexiteten och kan beskriva svårigheterna på rätt sätt, men även ett parti som har förslag på hur vi kan motarbeta extremism och terrorism i Sverige:

Ökade resurser, fler verktyg, fördjupat internationellt samarbete och skärpt arbete mot terrorfinansiering – det är några steg för att vårt öppna samhälle ska stå starkare mot dem som vill tvinga oss till slutenhet. Vi ska aldrig låta dem vinna!

Kritiken att oppositionen ger fritt spelrum till regeringen är lite märklig. Vi är inne i en intensiv period just nu. Moderaterna har en ny partiledare som måste få möjlighet att utveckla sitt ledarskap, partiet behöver tid att utveckla sin politik. Att bygga vidare på det som varit bra och utveckla nya svar på samhällets nya utmaningar. Det är ingen uppgift som man löser över en kafferast. Politik är inte en show, där politiker måste ha snabba svar på direkta utmaningar, även om det ibland kan verka så. Snabba svar kan låta kloka för sekunden då de uttalas, men när några minuter har gått ser vi tydligt att de hade blivit bättre av att tänkas över ett tag till. Jag är därför glad att tillhöra ett parti som tar sig den tiden, och som tar sitt uppdrag på allvar. På så sätt kommer vi starkare tillbaka i valet 2018!