Ansvar för Kronoberg

Ansvar för Kronoberg, Ida Eriksson vårt förslag som förstanamn. Så tituleras det nya samarbete som idag presenterats, där Moderaterna och Socialdemokraterna kommer att leda arbetet i Region Kronoberg framöver.

Efter att Mikael Johansson meddelat att han kommer avgå som regionstyrelsens ordförande den 10/4 stod vi inför en intern process med att ta fram hans ersättare.

Efter ett förhållandevis kort men intensivt arbete för valberedningen kom valberedningen fram till att den mest lämpade personen att leda Moderaterna är den som i valet 2022 var tvåa på listan – Ida Eriksson. Ett högst rimligt förslag både utifrån hennes position på listan men även utifrån hennes position i regionen som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Ida är en kompetent kollega som har stort internt förtroende då valberedningens förslag röstades igenom av en enhällig moderat regiongrupp i går, söndag.

https://bit.ly/3VOxXXO

Dessvärre visade det sig vara svårt att tillsammans med övriga allianspartier komma fram till en gemensam bild av vem som skulle bli regionstyrelsens ordförande, och därför såg vi oss tvungna att söka efter en överenskommelse med Socialdemokraterna.

Vi har samarbetat oerhört väl inom Alliansen i många år. Vi har lett regionen tillsammans genom tuffa beslut och påfrestningar på verksamheten såsom en pandemi, ekonomiska utmaningar och diskussioner kring sjukhusfrågan och akuten i Ljungby. Det vi har åstadkommit tillsammans är vi både stolta och glada över. Men nu står vi inför en ny framtid som ska hanteras, av en ny ledare, och då var vi inte längre överens om vägen framåt.

Sveriges alla regioner står inför sällan skådade utmaningar. Då krävs en ansvarsfull politik och ett tydligt ledarskap i samtliga nämnder och förvaltningar/verksamheter i regionen.

Jag tror på denna nya konstellation, jag tror att tuffa beslut kräver en stark majoritet och det har dagens beslut bäddat för.

För min egen del fortsätter mitt politiska uppdrag som vanligt. Jag fortsätter leda arbetet i den regionala utvecklingsnämnden. Jag har hela tiden arbetat för att hela vår nämnd, inklusive oppositionen, ska ha ett gott samarbete för Kronobergarnas bästa, och jag hoppas att vi kan fortsätta i den goda andan!