Ida & Henrietta

Igår hölls ett speciellt regionfullmäktige. Speciellt för att min vän och partikollega Mikael Johansson valt att avsäga sig från sitt uppdrag och detta blev hans sista fullmäktige, och därmed också speciellt då en ny ordförande i regionstyrelsen valdes, Henrietta Modig Serrate (S).

Från och med igår är det ett majoritetsstyre som ska leda region Kronoberg, när S och M går samman i samarbetet Ansvar för Kronoberg. Lycka till, Henrietta med det hårda och viktiga arbete som väntar framöver. Ser fram emot gott samarbete. Det här blir bra!

Varmt lycka till, till Ida Eriksson som ersatte Mikael som Moderaternas ledare. Ida är kompetent och kommer att göra ett riktigt bra jobb!

En viktig del av sammanträdet handlade om årsredovisning 2023 och jag tog tillfället i talarstolen att berätta om allt det som hänt under året i den regionala utvecklingsnämnden. Det är verkligen ett år som vi alla kan vara stolta över, såväl politiken, som våra medarbetare och inte minst invånare.

I nämnden har vi haft fokus på många stora frågor; Omställning, tillväxt, näringsliv, kompetensförsörjning inte minst. Där är vår stora utmaning att bli mer effektiva med de resurser vi har, för att möta behoven som inte bara kan nås med fler händer, till exempel i vården. Svenskt produktivitet måste öka! Arbetstimmar måste ge mer produktivitet, det är den stora utmaningar som Sverige och vår egen region har!

Ett särskilt spännande projekt för den regionala utvecklingen är EU finansierade REIS som drivs av Region Kronoberg, tillsammans med exportfrämjande aktörer i länet, där vi ska utveckla arbetet med export, investering och företagsetablering. Det övergripande målet är att små och medelstora företag ska exportera och en ökad attraktion för investering och etablering i regionen. Viktiga frågor med tanke på att vi är en region med en otrolig exportindustri.

Vi har också jobbat intensivt med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin som nu är ute på remiss. Till råga på allt detta konstaterar vi samtidigt att vi har otroligt nöjda medarbetare, med höga siffror i medarbetarundersökningen och extremt låga sjuktal bland personalen i förvaltningen för regional utveckling!

Arbetet i nämnden har präglats av ett gott samarbetsklimat mellan både majoritet och opposition och det avser vi att fortsätta med, även efter detta skifte i majoriteten i regionen. Mitt ledarskap är, har alltid och kommer alltid präglas av öppenhet och samarbetsvilja för kronobergarnas bästa.