Arbetet med energiförsörjningsgruppen

Arbetet med energiförsörjningsgruppen inom Regionsamverkan Syd startade.

Jag är representant i gruppen från Region Kronoberg, och uppdraget som vi har handlar om att förbättra elförsörjningen när det gäller leveranssäkerhet, kostnad och miljö genom att samla relevanta aktörer för att agera tillsammans. Målet är att tillgodose samhällets allt större effektbehov. 

Detta arbete är så viktigt, det ger oss möjligheter att arbeta med data och information för att göra prognoser om framtidens behov så att vi ska kunna ha så mycket information som möjligt. Det är bra inte minst i kontakten med nya företag som vill etablera sig i vår region.

Idag hade vi vårt första digitala möte. Ironiskt nog deltog jag i mötet från min elbil på en laddstation utanför Köpenhamn. Det blir liksom extra tydligt, vikten av en stabil energiförsörjning i dagens elektrifierade tider.