Budget, politik & våra invånare!

Igår tog vi beslutet om budget 2015 för Tekniska nämnden… Det var en heldag med utbildning på förmiddagen och nämnden på eftermiddagen. Våra tjänstemän levererade bra information på ett väldigt pedagogiskt sätt. De visade allt som vi gör inom de olika områdena, jag är alltid imponerad när jag lyssnar på sådana presentationer, och precis som jag sa på mötet säger jag nu:

”Allt som vi gör i Växjö när det gäller miljöarbetet och hur vi tar hand om det offentliga rummet är skillnad mellan Växjö och resten av världen. Man måste ha det perspektivet för att förstå hur stort det arbetet som vi gör i Europa grönaste stad är!”

Vår ordförande Sofia Stynsberg (M) gör ett bra jobb! Hon lyssnar och vill att alla ska vara med i arbetet, en bra ledare! Inom moderata gruppen är stämningen fantastiskt bra… Öppenhet, olika åsikter, idéer, drivkraft och en stor laganda ska genomsyra vårt arbete! Inom femklövern ligger kommunikation och samarbete på högsta nivå! Alla hjälps åt!

I Tekniska nämnden har vi stora utmaningar, 100.000 invånare kommer Växjö att ha, på slutet av året ska vi räkna säkert mer än 88.000… Det innebär att stora utmaningar är på plats redan nu, men många andra kommer födda fram, ekonomin alltid en utmaning! Hur kan vi använda våra resurser på bästa sätt? En fråga som måste vara levande i allt som vi gör!

Vår verksamhet är en av de som har mest kontakt med våra invånare, kravet för tillgänglighet ligger högt och vi måste leva upp till förväntningarna. Vi måste vara duktiga för att lyssna, samarbeta och kommunicera med våra medborgare på bästa sätt, det finns ingen möjlighet att utveckla en sådan verksamhet som den som vi har utan att gå hand i hand med våra invånare, därifrån börjar allt, om vi förstår det då fixar vi säkert allt annat. Och allt blir lättare när man har de tjänstemän som vi har!