Trafiksituationen på Norremarksområdet

Nu när jag sitter som ledamot i Tekniska nämnden kommer medborgare och ställer frågor om ämnet till mig… Kul, först, för att de frågar och är aktiva, men också för att det finns några frågor där jag har inte ett direkt svar och då måste undersöka lite, ta kontakt med våra tjänstemän för att få den information som krävs.

Jag har fått frågor angående trafiksituationen på Norremarksområdet.

En fråga som kommit upp av flera är trafiksituationen vid Norremark, mellan Kvantum, COOP och skolan. Situationen har förbättrats för cyklister med den nya cykelbanan, men för gående och bilister är det stora problem. Situationen känns orolig och det är oklart kring trafikregler och parkeringar och det genererar en känsla av kaos för några vid olika tidpunkter på dagen.

Frågan som jag har ställt till förvaltningen är, vilka planer finns angående detta område? Är det en fråga överhuvudtaget inom Tekniska?

Svaret på mina frågor är att när det gäller Norremark är kommunen medveten om problemet och den diffusa trafiksituation som råder mellan Coop och Ica samt skolan.

Tyvärr bygger eventuella åtgärder på de privata fastighetsägarnas välvilja till att ändra sina infarter och utfarter för att komma till bukt med problematiken. Vi har dialog med företagen på området, men inga resultat så långt. I övrigt kommer trafikföringen i området i stort att ses över i samband med det eventuella etablerandet av återvinningsbyn.

Så, nu kan de som har frågat mig fått svar och vi hoppas att vi snart kommer till en långsiktig lösning på problematiken!