(S) fortsätter med politk utan verklighetsförankring!

Det finns inte någon förvaltning som vill ha det på det sätt som Socialdemokraterna vill ha, men de kämpar och kämpar för att synas i media med förslag som de aldrig skulle lyfta fram i majoritetsställning!

Att alla ska få 100 % tillsvidareanställning är en fin dröm som inte fungerar i verkligheten!

Varje verksamhet behöver flexibilitet för utforma sitt sätt att jobba och de har redan nu berättat hur man jobbar internt för att försöka gå i den riktningen… Populismen hos S är som störst nu! 48 extra miljoner till skolan, extra miljoner till maten, fast anställning för alla… Man blir avundsjuk på deras hemliga maskin som producerar pengar utan gränser… Men, därför har de suttit 8 år i opposition och nu väntar ytterligare fyra år på dem…

Från kommunstyrelsen den 2014-09-02:

”En avstämning per 2013-12-31 (se tabell 2) av VIK och AVA-dagar de senaste fem åren visar att 123 personers visstidsanställningar skulle ha övergått till tillsvidareanställningar vid årsskiftet förutsatt att endast vikariat skulle räknas.

Detta innebär en kostnadsmassa på cirka 50 922 000 kr per helår inklusive personalomkostnader. Skulle såväl AVA som VIK räknas handlar det om cirka 194 personer, vilket motsvarar en kostnadsmassa på cirka 80 316 000 kr per helår inklusive personalomkostnader. Avstämningen avser dock sammanräknad tid de senaste 5 åren. Det kan därför antas att siffrorna hamnar något lägre om endast det senaste året räknas. Ska all anställningstid bör siffrorna öka. Kostnadsmassan ska inte ses som en redovisning av faktisk kostnad, eftersom den till huvuddel täcks av att man vikarierar för någon annan eller ingår i tidsbegränsade projekt inom budgetram. Det är först när dessa tidsbegränsade ramar upphör som kostnadsmassan kan anses utgöra en merkostnad.”

Ett svar på ”(S) fortsätter med politk utan verklighetsförankring!”

Kommentarerna är stängda.