Byar som bygger

Idag arrangerade Region Kronoberg tillsammans med Chalmers, Vinnova och föreningen Byar som bygger en intressant konferens om livet på landsbygden.

Jag hade förmånen att inledningstala i egenskap av ordförande i den regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg. Mitt budskap gick ut på att en livskraftig landsbygd inte bara handlar om att bygga bostäder. Det viktigaste är att det finns arbetstillfällen och ett starkt näringsliv, en god samhällsservice och en bygemenskap eller aktivt föreningsliv för att det ska vara attraktivt att bosätta sig på landsbygden.

Det var en mycket intressant dag med mycket ny kunskap och insikter om vad vi kan göra för att förverkliga den politiska slogan om att hela Sverige ska leva.