Sådana felaktigheter hjälper inte till förståelsen!

Rektorn säger i P4 Kronoberg att ”den här aktiviteten är också att få en större förståelse om våra världsreligioner”

Det är viktigt för mig att markera att förståelsen måste vara ömsesidig, annars fungerar det inte. Sådana felaktigheter hjälper inte till förståelsen!

Den här incidenten gör självklart också att människor funderar på vems initiativ skolan agerar så här? För att skolan tror att det är rätt, eller för att moskén kräver det?

I Iran offrar kvinnor just nu sina liv för rätten att slippa slöjan och friheten att klä sig som man vill, att religiösa ledare inte ska styra eller straffa kvinnors klädval. Då känns detta uttalande från skolan väldigt tondövt och jag förstår de tjejer som upplever sig kränkta!