Dialog kring arbetet med de nationella minoriteterna

Igår hade jag en riktigt bra dag på residenset när vi under en heldag kunde ha dialog kring arbetet med de nationella minoriteterna på kommunal och regional nivå utanför förvaltningsområdena.

För min del är jag tacksam för att jag kunde vara med i denna kompetenshöjande insats.

Landshövding Maria Arnholm har varit särskild utredare för en nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige och berättade engagerat om det arbetet.

Särkilt vill jag lyfta fram vikten av att prata och jobba aktivt angående den extremt tuffa situation som det judiska folket har i vårt land. Trakasserier och våld återkommer mot dem och oron för hets, förföljelser och våld är utbredd.

Vi har en moralisk plikt att motarbeta detta!!

När det gäller nationella minoriteter kommer jag att följa upp dessa frågor inom regionen och speciellt inom mitt område.