En strategisk möjlighet för Smålandsskogar

Den svenska skogen är en viktig resurs för vår region och vårt land. Den är viktig ur ett ekonomiskt perspektiv, ur ett ekologiskt perspektiv och ur ett folkhälsoperspektiv. Även om vi idag identifierar oss som ett skogsbrukande samhälle är det inte alltid vi har varit det. Skogen som vi idag känner den har utvecklats under det senaste århundradet och har fått allt större plats och allt större betydelse, inte minst för vår ekonomi.

I Sverige har vi främst barrskog i vår produktion, i Småland skogar är endast 21% av arealen lövträ och här finns en enorm potential till utveckling, om vi utvecklar produktionen.

Träindustrin som tillverkar snickeri, golv, trähus och möbler använder i stor utsträckning lövträ i sin produktion, lövträ som har importerats från bl.a. Ryssland och Belarus. Med kriget i Ukraina och sanktioner mot Ryssland är detta inte aktuellt och med det har det ökade intresset för nordiska lövträd snabbt drivit upp priserna. Här har vi nu fantastiska möjligheter att växla om, att positionera oss strategiskt som en skogsregion och utveckla lövträdsindustrin. Såväl Sveriges skogsföretag som Sveriges Lantbruksuniversitet har tagit initiativ till att starta upp lövträindustrin och arbeta med förädling och skötsel av björk och asp, och inte minst Södra skogsägarna har varit med och stöttat flera projekt inom teknikutvecklingen för löv.

Nu är det dags att även Region Kronoberg tar på sig ledartröjan och driver på i en ny, spännande utveckling för att öka intresset för investeringar i lövträ. Det kan vi som region göra genom insatser i Smart specialisering. Vi kan vara med och medfinansiera strukturfondsprojekt, ta initiativ till externfinansierade innovationsprojekt, påverka aktörer genom möten och aktiviteter samt skapa arenor för kontakter med utländska intressenter, såsom konferenser och utbildningar.Tillsammans med det offentliga, privata sektorn och akademin kan vi ännu en gång göra skillnad!

Precis som vi en gång var pionjärer i att utveckla skogen som en viktig del av svensk industri, kan vi i Kronoberg nu vara pionjärer och bidra till att förfina och ställa om produktionen till en ny skogsindustri med fokus på lövträ. Samverkan är vägen för att fortsätta positionera oss och förstärka svensk skogsindustri på kartan i ett globalt perspektiv.

Rene Jaramillo (M), Ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Kronoberg