Man tolkar skollagen in absurdum när skolresor ställs in

Innan jul nåddes vi av information att skolor behövt köpa in lucianattlinnen för att kunna fira lucia i skolan. Vi har också fått veta att den årliga resan till Liseberg som fritidsgårdarna i Växjö arrangerat i samband med skolavslutningen varje år inte längre kommer att förekomma.

Anledningen sägs vara beslutet om en avgiftsfri skola. På förra årets sista kommunfullmäktige ställde vi därför två frågor riktade till Julia Berg (S), ordförande i utbildningsnämnden, för att få hennes syn på förändringarna som detta har lett till. Svaret från Julia var att detta handlar om att förvaltningen tagit fram riktlinjer för den avgiftsfria skolan, och att det inte är ett politiskt beslut. Vi anser att förvaltningen har tolkat skollagen in absurdum och att man helt missar målet.

Det finns inget i skollagen som förbjuder förekomsten av skolresor, så länge som dessa är frivilliga och avgiften för dessa inte är högre än huvudmannens självkostnad. Det finns alltså inget som motsäger att fritidsgårdarna kan erbjuda en bussresa till Liseberg i samband med skolavslutningen och dessutom ta betalt för denna som man tidigare gjort. Fritidsgårdsverksamheten är helt frivillig och avgiften som tas ut bekostar enbart en del av den totala avgiften.

Riktlinjen som nu är gällande verkar tillämpas på olika sätt. Den ger utrymme för bedömningar och avvägningar som skolor nu måste göra som inte är helt enkla. Vi hör om fall där skolor har köpt in lucianattlinnen för hela klasser eftersom man bedömer att det inte är en avgiftsfri skola om man frågar eleven om de kan ta med sig ett. Det kan ses vara en god idé vi en första anblick, men blir egentligen ganska absurt när man tänker efter. På vilket sätt ingår inköp av lucianattlinnen i skolans kärnverksamhet?

Argumentet sägs vara att kompensera för de familjer som inte har ekonomiska möjligheter att själva köpa lucianattlinnen till sina barn. Så kan ibland verkligheten vara och då är det bra att skolan har några lucianattlinnen att dela ut till de som verkligen behöver. Det som blivit orimligt efter de nya riktlinjerna är att skolor verkar behövt köpa in lucianattlinnen till samtliga elever. Samtidigt verkar det som att riktlinjerna förbjuder arrangemang, så som fritidsgårdarnas årliga resa till Liseberg, där barn medverkat som kanske normalt sett aldrig fått chansen att uppleva en dag på Liseberg. Det om något är väl att ha ett kompensatoriskt uppdrag när familjer inte har egna möjligheter? Det går inte ihop!

Rene Jaramillo (M), ledamot i kommunfullmäktige

Anton Olsson (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande utbildningsnämnden Växjö kommun