El & energikris – Hur påverkas våra företag?

Så löd rubriken på ett intressant seminarium som Svenskt Näringsliv Kronoberg och Kalmar län tillsammans med Företagarna Kronoberg och Kalmar län anordnade på måndagen.

Bra presentationer och dialog kring hur vi kan jobba med frågan i det korta, men framförallt, långa perspektivet. Det är ett tufft läge för företagarna och vanliga konsumenter, men tuffare kan det bli om vi inte har en plan och tydliga och klara regler om hur vi ska jobba långsiktigt med energiförsöjning.

Som ordförande i den regionala utvecklingsnämnden har vi börjat ta tag i problematiken och vi har börjat planera för hur vi från Regionen kan vara med i dilaogen och vara en del i det viktiga arbete som vi tillsammans, mellan de olika aktörerna i Kronoberg, måste göra för att sätta våra regionala behov på agendan. Inte bara i ett nationellt perspektiv, utan också i ett europeiskt perspektiv.