En utbildning med kvalitet nås inte genom sänkt skolpeng

Socialdemokraterna skäms inte för sig när de nu vill bedriva häxjakt på friskolor genom att sänka skolpengen för elever i friskolor.

Dagens system där elever har samma skolpeng, oavsett om de går i en kommunal eller i en fristående skola, är enligt Socialdemokraterna inte rättvist och de vill bestraffa elever i friskolor genom att sänka skolpengen, enligt ett förslag som statsministern och skolministern lade fram på en presskonferens nyligen.

Det är ett förslag som vittnar om ett förakt mot det fria skolvalet, ett förakt mot skolor som inte bedrivs av det offentliga och ett förakt mot de 400 000 barn som valt att gå i en friskola.
I sin kamp att måla ut friskolor som stora vinstproducerande koncerner som bara flyttar pengar utomlands glömmer de bort att friskolor i Sverige kan se ut på många olika sätt. Det kan vara föräldrakooperativ som startats när kommunen valt att lägga ner en byskola, det kan vara enskilda lärare som brinner för att ge barn en utbildningsmiljö i mindre skala, med en tydlig inriktning och profil. Skolor kan i dag bedrivas i stiftelseform, föräldrakooperativ, lärarkooperativ, aktiebolag eller förening och bedrivs inom förskola, grundskola, grundsärskola eller på gymnasienivå. Alla drabbas hårt av det lagda förslaget, även om konsekvenserna av regeringens förslag inte är ordentligt utredda, vilket både statsministern och skolministern erkände när de fick frågan på en pressträff i februari.

I stället för att jaga friskolor borde regeringen fokusera på de viktiga frågorna – skolresultat, studiero, ungas framtidsmöjligheter och Sverige som en kunskapsnation att räkna med. För det har vi tappat under Socialdemokraternas långa tid vid makten! De stora problem som vi har inom utbildningsområdet löses inte genom att sänka skolpengen. Vi efterlyser mer fokus på kvalitet och på att arbeta för att barn och unga ska ha lika tillgång till en bra utbildning – oavsett huvudman.

Friskolorna, precis som de offentliga skolorna, gör ett otroligt viktigt jobb och ska inte svartmålas som vinstjagande riskkapitalister, utan som duktiga och engagerade pedagoger som brinner för att ge våra barn och unga en god utbildning av hög kvalitet. Dra inte undan mattan genom att sänka skolpengen!

Rene Jaramillo (M)
Ida Eriksson (M)