Ett folkmord på havet som måste få ett slut

Artikeln är publicerad i Smålandsposten.

”Ett Europeiskt folkmord” Det är starka ord från Palermos borgmästare dagarna efter den senaste flyktingkatastrofen i Medelhavet. Men det väcker eftertänksamhet. Han pratar om att rörlighet och asylrätt är en mänsklig rättighet och att Europa måste vakna upp och ta sitt ansvar. Den hittills förda asylpolitiken har lett till organiserad människohandel med cyniska smugglare som inte räds att döda sina ”kunder”.

På ledarsidan i Smålandsposten den 21/4 väcks många kloka förslag som en väg mot en långsiktigt hållbar lösning. Så länge som Sverige tar emot ansökningar och prövar asylrätten först när den asylsökande nått Sverige bäddar det för ökad människosmuggling och katastrofer som de vi sett på Medelhavet de senaste åren. Vi måste se över systemet för hur vi beviljar asyl.
För det första behöver EU-länderna ha en samlad syn på migration och mottagande. Det är fullständigt orimligt att ett fåtal länder tar det största ansvaret. Det extrainsatta toppmötet i Bryssel kanske kan vara ett steg på vägen, även om jag är skeptisk. Så mycket har sagts de senaste åren och så lite har gjorts, men nu kanske det händer något. Sverige brukar vara duktig på att se sig själv som moralens högborg och vilja leda vägen för andra länder. Detta är ett ypperligt tillfälle att på allvar ta på sig ledartröjan och driva dessa frågor i EU.

För det andra behöver vi utöka andelen kvotflyktingar och se till att alla länder tar gemensamt ansvar, här håller jag med ledarsidan i Smålandsposten när det gäller den här delen. Sverige tar emot 1 900 kvotflyktingar varje år. Det är en väldigt låg siffra i relation till övrig asylinvandring. Vi behöver vända på vågskålen så att vi får fler kvotflyktingar och färre asylsökande.
För det tredje behöver vi fler lagliga vägar in i Europa. Det bör bli möjligt att söka asyl redan på ambassaderna. Det är den främsta lösningen för att minska efterfrågan på olagliga, livsfarliga människotransporter över havet.

Vi måste se denna frågan ur ett humanitärt perspektiv. När Sverige har den generösa asylrätt som vi har idag spelar vi människosmugglarna rakt i händerna. Det är dags att ta hål på myten om att människor söker sig till Sverige för vårt välfärdssystem, de söker sig hit främst för möjligheten att beviljas permanent uppehållstillstånd. Helt krasst är det så idag att vi inte bryr oss om hur människor tar sig hit, men de måste ta sig hit innan vi kan pröva deras rätt till asyl. Vi ser helt enkelt mellan fingrarna när det gäller det humanitära perspektivet och det har nått sin gräns nu. Vi måste sätta stopp för människosmugglarna på allvar, det gör vi enbart genom att sänka efterfrågan på deras tjänster. Med fler lagliga vägar in i Europa, ökat europeiskt samarbete, minskad asylinvandring och en ökad flyktingkvot kan vi föra en mycket, mycket mer human flyktingpolitik. Nu är det dags att ta frågan på allvar, och inte lämna fältet öppet för populisterna som rör sig fritt på den politiska arenan.

Rene Jaramillo (M)