Ett givande samtal i Tingsryd med 2035 i sikte

Igår var jag i Tingsryd tillsammans med mina kollegor i presidiet i den regionala utvecklingsnämnden, Anna Johansson (C) och Robert Olesen (S) samt tf. regional utvecklingsdirektör Andreas Liljenrud. Vi träffade kommunstyrelsens presidium i Tingsryd med min moderata kollega i spetsen, Jörgen Kennedy (M), Anna Johansson (C) som också verkar i kommunpolitiken och Mikael Jeansson (S). Medverkade gjorde också Rebecca Elmforsen, kanslichef och Christer Kratz, kommunchefen.

Det var en riktigt bra dialog där fokus för dialogen kretsade kring hur vi tillsammans kan jobba för att göra Kronoberg en bättre plats att leva och verka i, ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg helt enkelt. Vi har siktet på Kronoberg 2035. Strategin handlar om hur vi bygger upp en strategisk färdriktning för länets utveckling, det arbetet fixar vi inte själva, därför är det viktigt att vi har en stark samverkan mellan de olika aktörer i regionen som har en tydlig koppling med det regionala utvecklingsuppdraget.

På besöket i Tingsryd var stämningen på topp, det var en väldigt öppen och konstruktiv dialog. Något som framkommit i såväl workshops som kommunbesök är att det är tydligt att alla vill ha ett Kronoberg där alla delar av Kronoberg förstärks och utvecklas, även de mindre orterna i länet. En del som alla betonat är vikten av Öresundsregionen. Vår geografiska placering ger oss fantastiska möjligheter i alla väderstreck, men att stärka samverkan med Kalmar och Blekinge är särskilt viktigt, inte minst för en kommun som Tingsryd.

Vi kan även lyfta hur vi bör arbeta med frågor som är viktiga för våra framtida invånare, hur vi arbetar med våra basresurser energi, vatten och livsmedel kommer att ha stor betydelse för var människor väljer att bosätta sig, eller var näringslivet väljer att etablera och utveckla sig. Boendemiljön och attraktivitet i boendet, med allt vad det innebär, är otroligt viktiga frågor för samtliga kommuner i Kronoberg.

Samverkan med näringslivet är betydelsefullt och en ökad samverkan kan skapa möjligheter för att stärka näringslivet, inte bara genom att de arbetar med sin dagliga verksamhet, utan även hur vi genom samverkan kan stötta näringslivet i arbetet med innovation och utveckling. Jag pratar ofta om att nyckeln för att lyckas är samverkan. Men kom ihåg, samverkan börjar på hemmaplan, så för mig är det otroligt viktigt att vi har en god samverkan i nämnden, och med mina kollegor i politiken. Jag är glad att vi har ett sådant gott samarbetsklimat och det märks tydligt när vi är ute på våra besök. Jag älskar att resa genom Kronoberg, att möta kommunerna och lära känna dem och deras utmaningar. Kronoberg är en vacker region och jag är så stolt över att vara en del av att mejsla fram en framtida utvecklingsstrategi för Kronoberg.

Kommunbesöken kommer att fortsätta genom hela länet. Under augusti, september och oktober ska vi samtala med övriga kommuner; Växjö, Markaryd, Lessebo, Uppvidinge, Ljungby, Alvesta och Älmhult. Jag är så övertygad om att vi med denna process med att utforma den regionala utvecklingsstrategin kommer att komma fram till ett riktigt bra slutresultat som alla kan enas kring och utforma en kraftsamling för att utveckla regionen tillsammans med alla aktörer.

I bilderna ser ni alla som var med på mötet, och en bild på mig och min moderatkollega Jörgen Kennedy som gör ett utmärkt jobb som kommunstyrelsens ordförande i Tingsryd.