Goda vänner på besök gav en bra dialog och inspiration

Regionpolitiker från Kalmar var i Växjö idag på besök för att ta del av information om verksamheten och hur vi jobbar i Region Kronoberg inom olika områden. Jag hade möjligheten att prata om det regionala utvecklingsarbetet som jag leder i regionen.

Förtroendevalda från Moderaterna och Kristdemokraterna var med på besöket.

Fokus idag för min del var att berätta om hur vi jobbar med budgeten i vår nämnd, från det stora till vår verksamhetsplan, hur processen ser ut och vilka tankar finns när det gäller nämndens arbete med verksamheten. Jag lyfte fram fyra områden som är viktiga för oss:

  • Arbete med innovation och ny teknik
  • Kompetensförsörjning
  • Grön omställning & tillväxt
  • Arbete med basresurserna: Energi, vatten och livsmedel

Bra dialog hade vi. Det var också en möjlighet för utbyte av tankar och reflektioner. Det är alltid bra att träffa andra, jämföra hur man jobbar och självklart hitta gemensamma intressen som kan ge möjligheter till samarbete.

Tack vänner för en riktigt bra stund tillsammans.