Flera kloka förslag kring det organiserade tiggeriet

Förra helgen hade Moderaterna i Kronoberg distriktsstämma, där jag var uppe i talarstolen för att debattera mot motionen om att förbjuda tiggeri, jag har även gjort en videoblogg i ämnet här. Mina argument handlade främst om att vi aldrig kan förbjuda människor att be om hjälp och att staten inte kan gå in och reglera det som är en relation mellan privata aktörer – den som ber och den som ger. Vidare argumenterade jag för att det finns lagstiftning idag som vi kan använda när det gäller att reglera det som rör människohandel och det organiserade tiggeriet, och att vi behöver använda de lagar som finns istället för att stifta nya lagar.  Stämman röstade emot förslaget att kriminalisera tiggeri.

Jag vill betona att organiserat tiggeri inte handlar om människor som arbetar tillsammans och delar på pengarna. Det handlar om när människor utnyttjas av andra som tar förtjänsten.
Därför blev jag extra nöjd idag när jag läste Beatrice Ask och Tomas Tobés utspel om att kriminalisera det organiserade tiggeriet. De ser att lagstiftningen till viss del finns idag, främst när det gäller människohandel, men vill ytterligare stärka myndigheternas möjligheter att använda lagstiftningen och utreda eventuell brottslighet. De markerar att inte allt tiggeri är organiserat, men att vi måste vara uppmärksamma på den del som är organiserad och kriminell och verkligen lagföra och avhysa de som utnyttjar människor. Jag är helt överens med artikelförfattarnas beskrivning av problemet och de lösningar som de föreslår. Människohandel ska bekämpas, oavsett om det handlar om trafficking för sexuella ändamål, slavarbete i fiskindustrin eller situationer där människor skickas ut för att tigga på uppdrag av en organisation som behåller förtjänsten och utnyttjar den enskilde tiggaren. Att skärpa befintlig lagstiftning och se till att berörda myndigheter får det stöd de behöver för att upprätthålla ordningen är den rätta vägen att gå.