För en väl fungerande bostadsmarknad krävs krafttag mot bostadsfusk

Växjös nolltolerans mot bidragsbrott är välkänt. Vi är en kommun som andra vänder sig till för att hitta underlag och inspiration till reformer mot bidragsbrott och bedrägerier. Vi prioriterar också arbetet mot bostadsfusk och skärper nu åtgärderna så att bostadsmarknaden fungerar som den ska.

För att upptäcka fusk med bostäder, exempelvis svartkontrakt och otillåten andrahandsuthyrning, arbetar bostadsbolagen med att matcha hyreskontrakt mot folkbokföringen och tar emot tips från allmänheten. Efter att rutinerna skärptes för några år sedan har ungefär 150 lägenheter återtagits och det finns flera pågående ärenden.

Studentbostäder är till för studenter. Eftersom det finns en särskild studentbostadskö är det viktigt att reglerna efterlevs. Ingen kan komma åt en studentbostad utan att studera. Numera kontrollerar vi personer mot studieintyg per termin, för att på så sätt se så att ingen bor kvar i en studentbostad efter att de slutat studera. På ett par år har vi mer än dubblerat antalet personer som får lämna eller avvisas från studentbostäder för att de inte uppfyller kraven. Det frigör studentbostäder till de som är studenter.

Det ska inte finnas någon gräddfil till bostad i Växjö. När många kommuner delade ut permanenta förstahandskontrakt, köpte bostadsrätter och lämnade bred förtur för nyanlända, tog Växjö istället ledartröjan för en mer rättvis modell. Etableringsboende är nu närmast norm bland svenska kommuner och bygger på att nyanlända tillfälligt får tillgång till en bostad under sin etableringstid, under förutsättningen att de deltar i det tvååriga etableringsprogrammet, och därefter har helt eget ansvar för bostad precis som alla andra.

Det nya bostadsbolaget som kommer på plats om knappt ett år har fått arbetet mot fusk som en prioriterad uppgift i ägardirektiven. Det goda arbetet från inte minst Växjöbostäder kommer fortsätta utvecklas, tillsammans med inspiration från andra kommuner. Ett exempel är att uppmärksamma onormalt hög vattenförbrukning. Där det finns misstanke om annat fusk ska bostadsbolagen underrätta Skatteverket, socialtjänsten, Försäkringskassan eller annan aktuell myndighet. Det kan exempelvis röra sig om folkbokföringsbrott eller bidragsbrott.

Myndigheter betraktar fusk med bostaden som en av de vanligaste metoderna för att stjäla från skattebetalarna genom bidragsbedrägerier. Vid svartkontrakt är det dessutom ofta en andrahandshyresgäst som utsätts för ockerhyror. För att få ordning och reda vill Moderaterna genomföra en nationell folkräkning, men i väntan på att den genomförs gör Växjö sitt bästa för att minska fusk och felaktigheter.

Bostadsfusk gör att personer som fuskar och bedrar kan ta en bostad framför någon som sköter sig. Växjö ska vara en kommun för människor som gör rätt för sig, därför är det en prioriterad uppgift för politiken att hålla ordning och reda i bostadskön och på bostadsmarknaden.

René Jaramillo (M), Ordförande Växjöbostäder

Oliver Rosengren (M), Ordförande VKAB