Restriktionerna slopas nästa vecka

Restriktionerna slopas nästa vecka. Allt blir så normalt som möjligt igen!

Jag vill självklart visa min glädje inför detta och tänker på alla som har haft det tufft under denna perioden, men en speciell tanke vill jag särskilt lyfta fram.

Jag reflekterar över livet, samhället och vilka vi är och vart vi är på väg, och hur livet kan förändras så hastigt. Kapaciteten att anpassa sig och uppfinna sig på nytt har visat sig vara fantastisk!

Många har också förlorat och har haft det extra tufft, speciellt i de branscher som har varit känsligare för den tid vi har upplevt.

I relation till andra länder i vår omvärld har vi i Sverige haft goda ekonomiska möjligheter att stötta de som har drabbats, självklart tänker jag på de länder med mindre resurser som inte har haft samma förutsättningar. Eftersom vi lever i en global värld påverkar även deras situation oss.

Världen har stängt och alla länder har försökt att hitta sina egna vägar och lösningar. Det är inte lösningen och är ingen framtid. Vi måste våga öppna världen, öka samarbetet och hitta långsiktiga lösningar för alla.

Många människor har kämpat med sin hälsa och många lider fortfarande av konsekvenserna av covid i kroppen. Psykisk ohälsa har varit och är en utmaning för samhället. Det måste vi jobba hårt med framåt.

Men jag vill avsluta min reflektion med en övning. Tänk på alla de mer än 16 tusen människor som har dött av Covid i Sverige, räkna fram hur många tysta minuter det handlar om och tänk att vårt samhälle skulle då tystas under mer än en vecka.

Vi är bara människor. Vi har fortfarande mycket att lära oss. Ödmjukhet mina vänner, ödmjukhet.