Vad är priset för demokratin?

Det demokratiska systemet som vi känner det kan sammanfattas i en mening: En person – en röst.

Vi har politiska partier som arbetar i demokratins tjänst, det är politiska partier som stiftar lagar och fattar beslut som påverkar medborgarna i deras vardag. När du som medborgare lägger din röst på ett parti ska det vara transparent och tydligt vad detta parti står för och vad din röst innebär.

Förra veckan gick LO ut med ett pressmeddelande; de satsar större resurser än någonsin på en stark socialdemokrati. 50 miljoner kronor ska satsas av medlemmarnas pengar på att kampanja och utbilda för Socialdemokraterna. Men pengarna kommer inte gratis, med dem följer en kravlista på ett antal punkter som LO uppmanar Socialdemokratin att driva.

Många har under veckan med rätta kritiserat detta, och ifrågasatt vad detta får för konsekvenser för den svenska modellen, där parterna på arbetsmarknaden sätter spelreglerna. Jag vill dra det ett steg längre och ifrågasätta vad detta får för konsekvenser för vår demokrati.

Vi har bestämt att demokratin kostar pengar, för att ha ett system som ger goda förutsättningar att driva politik, att engagera sig i politiken och för att våra politiska partier ska kunna verka har vi en lösning på hur detta finansieras. När stora intresseorganisationer så som LO ger sig in i partipolitiken och lägger pengar på att deras idéer ska förverkligas, med kravlistor till enskilda partier är det oerhört problematiskt. Särskilt när dessa pengar kommer från medlemmarna i organisationen, medlemmar som inte nödvändigtvis står för samma partipolitiska åsikter. Sin vana trogen tar de av andras pengar för att påverka en politik för en begränsad gruppmänniskor.

I Sverige har vi länge varit stolta över vårt demokratiska system och varit kritiska till de länder där organisationer med mycket pengar kan köpa sig in i politiken. När nu LO går in och börjar pumpa in pengar i det politiska systemet är det lika illa.

Socialdemokraterna i Växjö som är duktiga på att ställa frågor till alla om det mesta; Vad tycker ni om att känna er pressade av en organisation, där facket sätter agendan för socialdemokratin, och ställer krav på ett politiskt parti för att skydda sina egna intressen? Det hade varit intressant att höra ert perspektiv på frågan.

Jag kommer alltid att vara kritisk till alla typer av organisationer som försöker påverka partipolitiken genom att köpa in sig. Jag återkommer dock till min ursprungliga fråga; Vad är priset egentligen för demokratin, och vad får detta för betydelse för vårt demokratiska system där en person är det samma som en röst?