Idag fick jag en fråga om ID-kontroller

Idag fick jag en fråga angående hur jag skulle agerar istället för ID-kontroller. Här nedan är mitt svar.

Jag har självklart funderat över ämnet och har många synpunkter:

– Jag skulle aldrig inskränka på de mänskliga rättigheterna, de står över allt annat.

– Problemet är inte att människor tar sig hit, problemet är att när människor är här har vi ett system som begränsar deras möjligheter att bli en del av samhället och skaffa sig ett liv här, de möter hinder överallt, inte minst på arbetsmarknaden. Det är groteskt hur vi har en stängd arbetsmarknad som skyddar de som har en anställning och ger fan i de som inte har en. Problemet är inte att vi saknar arbetsplatser, problemet är att vi inte har lyckats lösa arbetsmarknadens krav. Facket har en stor skuld i detta.

– Vi har en välfärdsstad som måste reformeras. Vi diskuterar hellre stängda gränser och inskränkningar av asylrätten snarare än hur vi kan minska bidrag, dra in på kostnader och reformera välfärden. Systemkramarna har makten. I ett land där vi talar om kris, flyktingkaos och ekonomiskt kaos införs det samtidigt en reform som ger alla barn rätt till gratis läkemedel till de är 18 år, oavsett familjens ekonomiska bakgrund. Snacka om att det finns pengar. Problemet är att vi inte har rätt prioriteringar! Detta är bara ett exempel på hur välfärdsstaden missköter resurserna.

– Vi har bostadsbrist. Ja. Men varför löser vi den med att stänga gränser för människor i nöd, snarare än att reformera den hårt reglerade bostadsmarknaden?

– Ignoransen som styr vårt samhälle idag, där vår öppenhet och frihet är hotad är skrämmande. Det är ju tack vare den fria rörligheten av människor och kapital som har gjort Sverige till det land vi är, med en ekonomi som är beroende av handel med andra länder och där nya invånare bidragit med innovation och utveckling. Den socialistiska sjukdomen har gjort oss egoistiska och blinda för faktum.

Detta är några av mina funderingar ur ett materialistiskt perspektiv, men ur ett spirituellt perspektiv kan jag säga att min kristna bakgrund, min humanistiska uppfostran och min juridiska vision som visar att människor har grundläggande rättigheter bara genom att vara just människor – inte för att de innehar ett papper eller ID-kort- och där jag ser mig som en världsmedborgare gör att jag aldrig kommer att motarbeta människor, våra grundläggande rättigheter att utvecklas i frihet och leva i fred.

Jag kommer från en kontinent vars historia visar hur människor på grund av krig, diktatur och förtryck har fängslats, mördats och begränsats i sin frihet och till och med landsförvisats. Men samtidigt en kontinent som tagit emot människor som flytt undan svält och hunger och de som flytt krig och förtryck som sökt och fått en fristad.

Tack för att du ställde frågan. Den gav mig möjlighet att reflektera över mina värderingar, min bakgrund och den uppfostran jag fått från min familj, som är vägledning i mitt liv.