Lägst sjukfrånvaro

I veckan nåddes vi av den glädjande nyheten att Region Kronoberg har fortsatt lägst sjukfrånvaro av regionerna enligt en sammanställning från SKR. Sjukfrånvaron har minskat från 6,2 % 2022 till 5,4 % 2023.

Både 2022 och 2023 var Kronoberg regionen med lägst sjukfrånvaro. Men 2022 ökade ändå frånvaron – nu har den sjunkit och är tillbaka på samma nivå som före pandemin.

Särskilt glädjande är att siffrorna för medarbetarna i den regionala utvecklingsförvaltningen är helt outstanding! Sjukfrånvaron ligger på endast 1,2% och Hållbart medarbetarengagemang håller i den positiva trend vi sett de senaste mätningarna.

Jag är stolt och glad att förvaltningen visar så goda resultat, de goda resultaten märks bland medarbetarna som håller otroligt hög kvalitet på sitt jobb och levererar alltid på topp. Men, en sådan låg sjukfrånvaro måste också analyseras. Kanske kan det vara så att det döljs något bakom siffrorna? Oavsett resultat måste man alltid analysera och följa upp resultatet.

Mer information: https://www.regionkronoberg.se/nyheter/region-kronoberg-har-landets-lagsta-sjukfranvaro/