Lever vi i helt skilda världar?

Det har förts en intensiv debatt kring svensk klimatpolitik, där regeringen och ministern kritiseras för att inte hålla en tillräckligt hög ambitionsnivå i klimatarbetet. Jag ska inte ge mig in i den diskussionen, det är inte poängen i denna text att gå i de detaljerna. Istället  vill jag ge lite perspektiv på debatten med egna reflektioner utifrån en träff som jag var med på härom dagen.

I söndags var jag med i ett digitalt möte med personer från olika länder i olika världsdelar. Under mötets gång kom vi in på ämnet hållbarhet och miljöfrågor. Vad som blev så otroligt tydligt för mig är hur långt vi verkligen har kommit i Sverige när det gäller dessa frågor. Vissa saker som vi ser som absolut självklara är för andra varken självklart eller en del av deras medvetande.

Jag handlar ekologiskt när möjligheten finns och utbudet är stort i butikerna. Jag sorterar det mesta av mitt avfall hemma och i mitt hus finns olika sopkärl för det mesta av avfallet. Mina matrester blir till biogas och gödsel på kommunens avloppsreningsverk. Mitt hus är uppvärmt via fjärrvärme som produceras av restavfall från skogen i ett värmeverk som är 100% fossilfritt. I garaget laddas min elbil som jag använder när jag inte cyklar inom staden. På mitt jobb har vi helt och hållet bytt ut hanteringen av papper mot digitala handlingar. När jag började i politiken var det utskrivna kallelser och kilovis med papper i handlingarna inför sammanträden som delades ut, ibland skickades dessa även med posten. Idag är allt digitalt. I upphandling ställer vi krav på miljö och hållbarhet. Mitt liv kanske är inte det mest representativa, men alla kan på något sätt se sig själva i mycket av det som jag beskriver.

Tjänstepersoner och politiker i både kommun och region jobbar ständigt med att hitta miljövänliga och klimatsmarta alternativ. Genom olika sätt att påverka våra samverkansparter i samma riktning men även lära av andra, driver vi på för en snabbare omställning. Och ändå är vi inte färdiga. Vi har massor kvar som vi måste göra. Vi ska inte luta oss tillbaka och känna oss nöjda, men – och detta är viktigt – vi måste se allt detta i ett större perspektiv.

I mitt möte med alla dessa människor från olika delar av världen fanns det personer från länder i Afrika och Asien som fortfarande försökte förstå vad sopsortering betyder. Personer som kyler sina hem och arbetsplatser med AC-anläggningar utan en tanke på dess innehåll och som ännu inte är digitala i sin vardag utan fortfarande löser det mesta i sina liv med papper, utskrifter och blanketter. Det är precis som att vi lever i helt skilda världar när det kommer till dessa frågor.

Även om vi har långt kvar och mycket att göra i Sverige måste vi helt enkelt inse att vi har kommit otroligt långt och att en stor del av klimat- och miljöarbetet handlar om att se till att övriga världen är med på tåget.

Moderaterna har en väl genomtänkt klimatpolitik, där en av flera punkter går ut på just att stötta andra länder i sitt klimatarbete, både genom riktat bistånd men även genom satsningar på internationella klimatinvesteringar.

• Öka det svenska klimatbiståndets andel av det totala biståndet för att hjälpa fler länder att prioritera och genomföra verkningsfulla åtgärder för klimatomställningen.

• Att Sverige ska inrätta ett eget program för internationella klimatinvesteringar.

Vill du veta mer om Moderaternas miljö- och klimatpolitik kan du läsa här: https://moderaterna.se/var-politik/klimat/