Några tankar om Regeringen VS kommunen

När jag tänker på nyheten angående Växjö kommuns vilja att ta över Arbetsförmedligen i Växjö och svaret från Regeringen konstaterar jag att vi som tror på mer frihet och mindre offentlig paternalism måste börja jobba hårdare!

Några tankar:

1. Intressant hur den offentliga sektorn sitter där och diskuterar med sig själv och säger: ”Du offentliga, du kan inte göra ditt jobb, därför tycker jag att jag, den offentliga kan göra det mycket bättre!”
Självklart tycker inte jag att frågan handlar om var inom den offentliga sektorn som Arbetsförmedlingen ska ligga, jag menar att det är så viktigt idag att diskutera hur den privata sektorn kan gå in och börja hjälpa till för att effektivisera resurserna. Vi måste öppna hela processen där fokus ligger på människors kraft och inte på vilka som är de bästa inom den offentliga sektorn att fixa jobb…

2. Politiker fixar inga jobb! Politikerna hittar bara ”olika program” för att ge bidrag. Kortsiktiga lösningar endast fixar att förflytta människor inom olika platser i systemet, men långsiktiga jobb… Tveksam! Jag är bestämt övertygad om att långsiktiga lösningar handlar om hur vi gör det lättare för näringslivet, industrin, för människor att jobba fram arbetstillfällen. Den privata sektorn, en ännu starkare privat sektor behövs!

3. Vi måste lyfta fram att det som vi behöver är att våga se på skatterna… Vi kan inte fortsätta på dessa nivåer, vi behöver ett skattesystem som är vänligare gentemot näringslivet än som det är idag! Där ligger tillväxten – inte inom det offentliga!

4. Ett annat problem är att arbetsmarknaden har för lite rörlighet… Facket är stort och påverkar för mycket!

Jag har alltid sagt att inom det offentliga finns det allt för många som jobbar för att göra det hela större och större som det verkar vara i detta fall… Jag är en av de som vill begränsa den offentliga sektorn så mycket det går!

Som jag har sagt tidigare:

”Så mycket privat sektor som möjligt, och så mycket offentlig sektor som är nödvändigt!”