Ny utbildning till undersköterska

Grimslövs folkhögskola har nu tagit beslut om att omvandla utbildningen till vårdbiträde, till en undersköterskeutbildning. Detta för att ge elever ännu bättre förutsättningar att lyckas på arbetsmarknaden.

Sedan hösten 2022 har Grimslövs folkhögskola haft en utbildning till vårdbiträde på filialen Växjö folkhögskola. Nu har styrelsen valt att förlänga utbildningen till en undersköterskeutbildning.

”Vi jobbar alltid för att vara aktuella och relevanta. Vårdens behov av arbetskraft, såväl i det offentliga som det privata, är enormt och vi måste göra allt vi kan på alla fronter för att möta framtidens utmaningar. Att vi initierar en undersköterskeutbildning går helt i den linjen.”

Nu är beslutet tagit. Läs mer om detta på Smp.se https://bit.ly/45bKEyF