Rapporten gav både ris och ros för processen

Det är härliga kollegor jag har i politiken, och samarbetsklimatet i majoriteten är gott. På bilden syns ”min rad” med mina glada kollegor, Ida, Markus och Tilda.

I gårdagens regionfullmäktige presenterades en rapport som gjorts kring hanteringen av processen kring beslutet om ett nytt akutsjukhus i Kronoberg. Rapporten gav både ris och ros för processen, men det finns oerhört mycket att reflektera kring och lära oss av framöver.

Det jag mest tar till mig är att ha respekt för att beslut i denna omfattning tar tid. Och det måste få ta tid för att allt ska bli genomtänkt och korrekt. Var det då verkligen rätt att samma dag som vi beslutade att lägga ner planerna på Räppe beslutade vi om att bygga om CLV? Hur genomtänkt var det beslutet? Borde vi inte stanna upp och tänka efter, med lärdomar från tidigare begångna misstag?

Vi måste vara medvetna om att det är inte bara en vårdbyggnad vi talar om. Vi pratar om framtiden för alla kronobergare liksom för invånare i kringliggande län som också påverkas av ett nytt sjukhus i Kronoberg. Det är samhällskritisk verksamhet som ska bedrivas här i många år framöver, då måste vi politiker vara modiga och statsmannamässiga när vi fattar besluten som behöver fattas, vilket var mitt bidrag i debatten i talarstolen.

En annan punkt på dagordningen rörde delårsrapport för Region Kronoberg, och där gick jag upp för att berätta om arbetet i regional utveckling, en nämnd med relativt små resurser som trots det växlar upp varenda krona och bidrar till att samtliga aktörer i länet samverkar för att utveckla Kronoberg.

Det blev fler inlägg i talarstolen under dagen och det var bra diskussioner för det allra mesta. Bra inlägg av majoriteten som gång på gång visar att vi tar ansvar för Kronoberg.