Plan för lika villkor i Växjö kommun

Igår antog Växjö kommunfullmäktige den nya planen som ska ersätta Mångfaldsprogrammet som har gällt sedan 2015.

Jag var med redan 2010 som ansvarig för mångfaldsfrågorna i dåvarande kommunstyrelsen och lade grunden för mångfaldsprogrammet, och kan konstatera att mycket har hänt i Växjö sedan dess, men mycket finns ännu kvar att göra.

I talarstolen igår pläderade jag för att anta planen som nu bytt namn från mångfaldsprogrammet till Plan för lika villkor. Detta är bra eftersom mångfald lätt blir enfald, dvs vi fokuserar ofta bara på etnisk mångfald. Det kan tyckas att detta är en liten förändring, men egentligen kan och borde det innebära en stor och tydlig signal, speciellt för vår egen organisation. Med detta nya namn lyfter vi alla diskrimineringsgrunder, vilket är viktigt och mer rättvist.

Men det räcker inte med ett fint dokument att lägga till samlingarna. Växjö kommunkoncern och även vi politiska partier har ett ansvar att inte bara anta fina dokument utan att faktiskt leva som vi lär. Att vi anställer människor med olika bakgrund, med olika livsförutsättningar och olika erfarenheter, det är mångfald på riktigt. Hur ser det ut i Växjö kommun? I alla led, inklusive chefslinjerna?

Nu gäller det att omsätta denna plan i verkligheten och där har vi alla möjligheter att påverka.