Skatt, byråkrati och mer pengar

Skatt. Nu är det aktuellt att diskutera planen att införa en ny skatt i Sverige; klädskatt. Hela den berättelsen är absurd! Jag vill uppmuntra alla att läsa om den nya statliga utredning som föreslår detta, utifrån januariavtalets förslag.

Byråkrati. Skatten är tänkt att motverka farliga kemikalier. Idag är Sverige redan ett land som tar sitt ansvar och jobbar med frågan, och därför är det absurt att till och med kläder med miljömärkningar ska betala skatt. Ja, för att alla ska betala! De importörer och tillverkare som jobbar med kläder som inte innehåller dessa farliga kemikalier kan kräva pengarna tillbaka, med de får bara 95% tillbaka… Ja, alla ska betala skatten! Byråkrati kostar!!

Mer pengar. Självklart måste alla jobba för att driva en klimatsmart politik, det är viktigt, men det kan inte innebära att tillväxt och utveckling ska riskeras. Tycker inte ni att det är märkligt att varje gång som vi pratar om att jobba för klimatet så handlar det i stort sätt om att ge mer pengar till staten? Företagare och vanliga medborgare behöver alltid staten som vet bättre än vi själva, tror några… Och en stat som alltid kan mjölka lite till från företagarnas och invånarnas plånböcker!