Stoppa hackern!!

Samverkan mellan den offentliga och den privata sektorn skapar möjligheter och bra satsningar tar plats. Region Kronoberg, med ”Mot nya höjder” i spetsen, i samverkan med Nordlo, satsar på ”Stoppa hackern”. För mig som ordförande i den regionala utvecklingsnämnden är det bara roligt att kunna lyfta fram den här satsningen som vi gör!

Målet med samarbetet är att öka intresset kring IT och digitalisering bland unga i regionen.

I Kronoberg finns det många arbetsgivare som har stort behov av IT-kompetens. En sådan här spännande utmaning ger eleverna inblick i olika yrkesroller inom IT-branschen och mer kunskap inför gymnasievalet. Att koppla ihop skola och arbetsliv ger länets elever bättre förutsättningar att välja väg för sitt framtida yrkesval.

Det hela handlar om att åtta högstadieklasser får besök av Mot nya höjders IT-pedagoger som har med sig utrustning för att koppla upp ett LAN med datorer, switchar och kablar. Satsningen kallas för ”Stoppa hackern” och innebär att eleverna under tidspress ska hindra en hacker från att stänga ned Internet. Samtidigt får de öva sig på att bygga nätverk och lära sig om IT och digital säkerhet.