That ’70s show

När jag var yngre tittade jag ofta och gärna på den amerikanska serien That 70’s show. Förutom att det är en rolig serie med mycket humor var det också kul att se hur härligt det verkade vara på 70-talet, och hur kul det verkade vara att vara ung på den tiden. Idag vet jag bättre.

De som tyvärr inte verkar veta bättre är dagens socialister. Hela denna valrörelse har genomsyrats av en otidsenlig ton i debatten, som mer och mer verkar vara en längtan tillbaka till den tid som varit. Löfven brummar på om svenska industrier, större offentlig sektor och ökade offentliga utgifter. Sjöstedt vill tillbaka till en tid utan valfrihet, där staten vet bäst och där vi medborgare gärna pumpar in skattepengar i en ofantlig offentlig sektor, där alla får jobb och där ingen tjänar mer än någon annan. Valrörelsen 2014 låter mer som valrörelsen 1976. Jag får en olustkänsla i magen av detta. Den svenska modellen fungerade möjligen under 50 – 80-talen, men när staten vuxit sig så stor att de offentliga utgifterna överskred 68% av BNP blev det ohållbart, och krisen var ett faktum. 90-talets ekonomiska kris var ett resultat av en socialism som inte längre var möjlig.

Sverige har under Alliansens åtta år lyckats omvandla den socialistiska svenska modellen, till en mer hållbar svensk modell där staten fortfarande ansvarar för välfärden, men där även kapitalismen släppts in. Det är en modell som beundras och studeras av många länder i vår omvärld, och det är en modell för framtiden. Nu vill de rödgröna tillbaka till sin ohållbara politik, och de verkar ha lyckats sälja in denna romantisism kring 70-talets Sverige till många väljare. Frågan är om de verkligen förstår innebörden av politiken. Den socialistiska modellen fungerar helt enkelt inte i praktiken. Se hur det gått för andra länder i Europa med ofantligt stor offentlig sektor och en dröm om ekonomisk jämlikhet och allt till alla. De länderna har krackelerat och till och med konkursat.

Sverige kommer aldrig att bli det land som vi en gång var, med en tung industrisektor och mängder av offentliganställda, hur gärna socialisterna än vill. Vi lever i en annan tid, med andra behov och andra marknader. Det är en annan verklighet som jag hoppas dagens politiker kan anpassa sig till. Vi behöver se verkligheten som vi lever i och föra en ansvarsfull politik för framtiden. En uppgift som jag inte tror att Löfven och Sjöstedt klarar av.