Vikten av att höja blicken och se till hela Region Kronoberg

Idag hölls Regionfullmäktige i Region Kronoberg. Som vanligt var det en samling debattglada politiker från båda sidor som intog talarstolen. Jag var inte ett undantag, och debatterade både frågan om tilläggsbudget och matchning av arbetskraft i Kronoberg.

Båda mina inlägg hade samma tema, trots olika ämnen; vikten av att höja blicken och se till hela Region Kronoberg. Många gånger kan jag få känslan att Region Kronoberg för många fortfarande uteslutande handlar om hälso- och sjukvård. Naturligtvis är det en otroligt stor och viktig del av vårt uppdrag, men regionpolitiken innebär mycket mer än så. I en attraktiv och växande region där människor vill leva och arbeta finns ett starkt näringsliv som klarar av att möta omställningen till ett hållbart samhälle. Det finns en stark arbetsmarknad, god folkhälsa, och utbildning av hög kvalitet som möter morgondagens behov. Det finns ett rikt kulturliv och respekt för vår gemensamma natur och ansvar för vårt klimat.

För att lyckas med det måste vi även se till den regionala utvecklingen. Vi måste vara på banan i det stora omställningsarbete vi står inför och vi som aktör ska vara den samlande kraften som samlar de verkställande aktörerna till dialog och samverkan. Det är inte Region Kronoberg som gör jobbet, men vi kan vara möjliggörare att de som gör jobbet kan mötas och utveckla idéer tillsammans. Det är framgångsreceptet för en utvecklande region, och därför är det viktigt att lyfta blicken och se helheten, vilket var mitt budskap i talarstolen idag, liksom dagligen i mitt politiska arbete.