Ett tråkigt men nödvändigt beslut!

Som politiker handlar vårt uppdrag om att fatta de bästa besluten för våra invånare. Det är inte alltid den enklaste uppgiften och idag har Regionstyrelsen fattat ett riktigt svårt, men noga övervägt, beslut – att stoppa nybyggnation av ett sjukhus i Räppe och att nu göra ett omtag av hela vården i Region Kronoberg, där utgångspunkten är en renovering av befintliga Växjö lasarett (CLV) bland annat.

När ett inriktningsbeslut om planen att bygga ett nytt sjukhus fattades av en majoritet i regionfullmäktige såg vi det som det allra bästa alternativet för framtidens Kronoberg. Vi har argumenterat för vår ståndpunkt och tonläget i debatten för och emot har stundtals varit hård. Men vi har varit övertygade om att det var det bästa beslutet vi då kunde fatta.

Världen förändras, ibland snabbare än vad vi kunnat räkna med. Den ryska invasionen av Ukraina vände verkligen upp och ner på hela världsekonomin, vilket inte fanns med i några prognoser eller beräkningsunderlag när beslutet fattades. Precis som jag betonade i regionfullmäktige i mars (https://jaramillo.se/jobbar-vi-med-oberoende-granskning/) så följer vi ekonomin noggrant och regelbundet med hjälp av modeller och analysverktyg som är framtagna av olika utomstående experter. Nu har vi dessvärre kommit till vägs ände och har sett oss tvungna att omvärdera och fatta ett nytt beslut. När inriktningsbeslutet fattades lovade vi att vi skulle ta ansvar och avgöra frågan på ett ansvarsfullt sätt och med Kronobergarnas bästa i fokus. Nu handlar det därför om att se till att det alternativet som vi inte ansåg var det bästa från början, nu blir så bra som möjligt!

Det är verkligen inte det beslut jag förordar. Jag hade helst sett en annan lösning. Jag har hela tiden ansett att ett nytt sjukhus är bättre än en renovering av CLV, och det tycker jag fortfarande. I mitt politiska liv glömmer jag aldrig att jag jobbar för de som inte har kommit till jorden ännu. Stora beslut som vi fattar kommer ha allra mest påverkan på framtida invånares liv. Men ibland måste man inse att verkligheten vänder upp och ner på allt och anpassa sig till nya förutsättningar, i det svåra ekonomiska läge vi nu står inför.

Jag är därför både ledsen och stolt idag. Ledsen för att vi inte kunde fullfölja planen om ett nytt sjukhus i Växjö. Stolt över att ingår i en politisk ledning som kan ompröva och anpassa sig efter rådande läge.

Min vän och kollega Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande, har ett synnerligen tufft uppdrag och han gör verkligen allt för Kronobergs bästa. Jag är stolt över hans mod och ödmjukhet i detta beslut, jag vet att det inte är ett beslut som fattats lättvindigt.